Τα κατάλοιπα του ελληνιστικού ναού της Αφροδίτης και του Άρη στα Λενικά. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Ο ναός Αφροδίτης και Άρη στα Λενικά

Κοντά στον σημερινό οικισμό Λενικά ή Ελληνικά, μεταξύ του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας, στους πρόποδες του όρους Οξά, βρίσκεται το ιερό της Αφροδίτης και του Άρη ή «ιερό (στην περιοχή) Δέρα» ή ιερό «Άρη Δέρα», όπως αναφέρεται στις επιγραφές.

Η κατοχή του ιερού και της περιοχής του, στα όρια των αρχαίων πόλεων-κρατών Λατούς και Ολούντος, αποτέλεσε αιτία για μακροχρόνια διαμάχη ανάμεσά τους. Ο ναός που χρονολογείται τον 2ο αιώνα π.Χ. κτίζεται από τους Λατίους στη θέση παλαιότερου ναού των γεωμετρικών χρόνων, μάλλον του «αρχαίου Αφροδίσιου» των επιγραφών. Είναι σχεδόν τετράγωνος και αποτελείται από δύο ισομεγέθεις αίθουσες, αφιερωμένες ή μία στην Αφροδίτη και η άλλη στον Άρη, με έναν κοινό προθάλαμο. Μετά από πολεμικές συρράξεις και διαιτησίες των Κνωσίων αποδόθηκε στη Λατώ.

Φωτογραφικό Υλικό

Η κάτοψη του ναού. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Χάλκινο ειδώλιο ταύρου, αφιέρωμα πιστού, που βρέθηκε στις ανασκαφές του ναού. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.