Ο φάρος στο ακρωτήριο του Αγίου Ιωάννη. ©Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Φάρος στον Αφορεσμένο

Ο φάρος στο ακρωτήριο του Αγίου Ιωάννη ή στον Αφορεσμένο βρίσκεται κοντά στο χωριό Βρουχάς και στο αιολικό πάρκο στη Μπάμπουρα. Το όνομα Αφορεσμένος, η περιοχή το παίρνει από έναν θρύλο που έχει σχέση με τη συνεχώς ταραγμένη θάλασσα.

Ο φάρος κτίστηκε το 1864 από τη Γαλλική Εταιρεία Φάρων στη θέση όπου προϋπήρχε πύργος, ενώ εντάχθηκε στο Ελληνικό Δίκτυο Φάρων το 1912.

Δίπλα στον φάρο υπάρχει μια λαξευτή σπηλιά, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τις γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως σκοπιά.

Φωτογραφικό Υλικό

Άποψη του φάρου στο ακρωτήριο του Αγίου Ιωάννη. ©Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης