Άποψη της κύριας δυτικής πύλης (Porta Maestra) σήμερα. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Κύρια Πύλη

Η Porta Maestra βρίσκεται στη δυτική πλευρά της επιθαλάσσιας οχύρωσης. Είναι εντυπωσιακή ως προς την κατασκευή της και ακολουθεί τον λεγόμενο τοσκανικό αρχιτεκτονικό ρυθμό, πλησιάζοντας περισσότερο την αισθητική των μνημειακών πυλών των πόλεων. Κατασκευασμένη από γκρίζο ασβεστόλιθο, φέρει εκατέρωθεν του ανοίγματος δύο ημικίονες και υπέρθυρο, όπου είναι σκαλισμένο το όνομα του Γενικού Προβλεπτή του βασιλείου της Κρήτης (Provisor Generalis Regni Cretae), Luca Michiel, υπό την επίβλεψη του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση κατασκευής του φρουρίου της Σπιναλόγκας (1579-1584). Η Πύλη αποτελεί την επίσημη είσοδο στο φρούριο της Σπιναλόγκας, όχι μονάχα την εποχή των Ενετών, αλλά και την εποχή των Οθωμανών και του Λεπροκομείου.

Φωτογραφικό Υλικό

Εξωτερική όψη της κύριας δυτικής Πύλης (Porta Maestra) σε φωτογραφία του G. Gerola το 1901. ©Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Τμήμα αρχείων, Συλλογή G. Gerola