Άποψη της ημισελήνου Michiel. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Ημισέληνος Michiel 

Η κυρία είσοδος στο λιμάνι της Σπιναλόγκας προστατεύεται από έναν ημικυκλικό προμαχώνα που βρίσκεται στη βόρεια άκρη του νησιού, την ημισέληνο Michiel. Πρόκειται για ένα από τα αρτιότερα και πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα επιθαλάσσιου προμαχώνα που σώζονται σε φρούρια της Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας. Εξωτερικά στη βάση της ημισελήνου σώζεται η επιγραφή που αναφέρεται στον Γενικό Προβλεπτή του βασιλείου της Κρήτης (Provisor Generalis Regni Cretae), Luca Michiel, που επιβλέπει την έναρξη των οχυρωματικών έργων, καθώς και η χρονολογία ανέγερσης, το έτος 1579.

Συνολικά διαθέτει επτά τοξωτές κανονιοθυρίδες στις θέσεις που κρίθηκαν κατάλληλες για τον έλεγχο της εισόδου. Οι πολεμίστρες αλλά και ο τοίχος στα βόρεια της πλατείας, ο οποίος μάλιστα καταστρέφει την αρχική ράμπα πρόσβασης, αποτελούν μεταγενέστερες επεμβάσεις. Στην πλατεία υπήρχε μικρό σπίτι για τη φρουρά.

Φωτογραφικό Υλικό

Άποψη της ημισελήνου Michiel από βορειοδυτικά ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Η ημισέληνος Michiel από τα ανατολικά σε φωτογραφία του G. Gerola το 1901. ©Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Τμήμα αρχείων, Συλλογή G. Gerola

Άποψη της ημισελήνου Michiel από ανατολικά. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Το εσωτερικό της ημισελήνου Michiel μετά τις εργασίες αποκατάστασης από την κορυφή του νησιού. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Άποψη της ημισελήνου Michiel μετά τις εργασίες αποκατάστασης από βόρεια. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Η επιγραφή που αναφέρεται στον Γενικό Προβλέπτη του βασιλείου της Κρήτης (Provisor Generalis Regni Cretae), Luca Michiel, καθώς και η χρονολογία ανέγερσης της ημισελήνου, το έτος 1579. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.