Σχέδιο του φρουρίου από τον μηχανικό Angelo Oddi (1601), που παρουσιάζει την ολοκληρωμένη μορφή των οχυρώσεων μετά από την παρέμβαση του Orsini (https://www.europeana.eu/item/447/GEO0025774)

Η εσωτερική ζώνη οχύρωσης

Κατά τα πρώτα έτη κατασκευής του φρουρίου στις ψηλές και απότομες βραχώδεις πλαγιές της Σπιναλόγκας διαμορφώνονται οχυρώματα. Στη βόρεια πλευρά πάνω από τη βόρεια ημισέληνο σχηματίζονται οι πλατείες Moretta και Mosta. Στα νότια διαμορφώνονται οι πλατείες Moceniga, ο επιμήκης πύργος Miani και ο επιβλητικός, καμπυλόσχημος προμαχώνας Moceniga ή Barbariga, ο οποίος ενισχύει αποτελεσματικά το μέτωπο του φρουρίου που βλέπει προς το ύψωμα της χερσονήσου της Σπιναλόγκας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την πρόταση του Latino Orsini, η εσωτερική ζώνη του φρουρίου επεκτείνεται και κατασκευάζεται το τείχος κατά μήκος της κορυφογραμμής με τρία οχυρώματα: την αιχμή Veniera, την πλατεία πυροβολικού Orsini και τη γωνία Contarini. Δύο κλάδοι, ένας στα νοτιοδυτικά (Mema-Faliera) και ένας στα βορειοανατολικά (Molina), συνδέουν την οχυρή ζώνη της κορυφής με το περιμετρικό τείχος.