Άποψη του προμαχώνα Tiepolo ή Riva από νοτιοδυτικά. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Προμαχώνας Tiepolo

Ο προμαχώνας Tiepolo στη νοτιοδυτική πλευρά της νησίδας οφείλει την ονομασία του στον Ενετό δούκα Almorò Tiepolo, ενώ είναι αλλιώς γνωστός και ως προμαχώνας Riva, ονομασία που προέρχεται από τον Προβλεπτή του φρουρίου Giacomo Da Riva. Αποτελεί τον μεγαλύτερο από τους προμαχώνες του φρουρίου και κατασκευάζεται κατά την πρώτη οικοδομική φάση του (1579-1584). Η αρχική μορφή του είναι δύσκολο να διαπιστωθεί λόγω των πολυάριθμων επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου (1645-1669) η χαμηλή πλατεία του προμαχώνα επιχώνεται και ως συνέπεια αυτού η κλειστή κανονιοθυρίδα που διαθέτει τειχίζεται. Νέες ανοικτές κανονιοθυρίδες κατασκευάζονται για την καλύτερη προστασία του φρουρίου. 

Στο εσωτερικό του προμαχώνα υπάρχουν επίσης θολωτοί χώροι, οι οποίοι αργότερα μετατρέπονται σε δεξαμενή για τη συλλογή του βρόχινου νερού. Την περίοδο λειτουργίας του Λεπροκομείου οι ανοιχτές κανονιοθυρίδες αφαιρούνται για να κατασκευαστούν Κοιτώνες, οι οποίοι όμως κατεδαφίζονται κατά το διάστημα 1979-1981.

Φωτογραφικό Υλικό

Άποψη του προμαχώνα Tiepolo ή Riva από νότια. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Άποψη της πλατείας του προμαχώνα Tiepolo από βόρεια. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Άποψη της βόρειας όψης των Κοιτώνων στον προμαχώνα Tiepolo, 1979. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.