Δεξαμενές μπροστά από τον ναό του Αγίου Παντελεήμονα . ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Θολωτές δεξαμενές

Οι δεξαμενές που συγκεντρώνουν το νερό της βροχής είχαν και εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία για τους ανθρώπους της Σπιναλόγκας, καθώς η νησίδα δεν διαθέτει πηγές νερού. Οι σημαντικότερες δεξαμενές εντοπίζονται στη δυτική πλευρά. 

Στο ύψος του ναού του Αγίου Παντελεήμονα και κοντά στην αίθουσα της φρουράς βρίσκονται δεξαμενές, οι οποίες είναι δίχωρες, ημιυπόγειες, φέρουν θολωτή κάλυψη και στόμια άντλησης του νερού. Η τροφοδοσία τους γινόταν με τη χρήση αγωγών κυρίως από τα δώματα ή τους θόλους των γειτονικών κτηρίων αλλά και από τα επιφανειακά νερά του κεντρικού δρόμου. 

Η δεξαμενή Riva, που οφείλει το όνομά της στον Προβλεπτή του φρουρίου Giacomo Da Riva, κατασκευάζεται στην ύστερη ενετική περίοδο στα νοτιοδυτικό τμήμα του εσωτερικού περιβόλου κοντά στην πύλη Carbonana, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης του φρουρίου. Κτίζεται σε επαφή με το δυτικό τείχος, ενώ από τις άλλες πλευρές είναι ελεύθερη δίπλα στον κεντρικό δρόμο. Κατά τους οθωμανική εποχή περιβάλλεται από διώροφα καταστήματα. Το νερό της βροχής που πέφτει από τα δώματα των γειτονικών κτηρίων, από το ίδιο το δώμα της αλλά και από τον αγωγό κατά μήκος του νοτιοδυτικού εγκάρσιου τείχους τροφοδοτεί τη δεξαμενή.

Η δεξαμενή στα βόρεια του ναού του Αγίου Νικολάου έχει μικρές διαστάσεις και κατασκευή παρόμοια με τις υπόλοιπες που βρίσκονται στη νησίδα. Συγκέντρωνε τα νερά της βροχής από τον θόλο της γειτονικής πυριτιδαποθήκης και πιθανόν και από τη στέγη του ναού του Αγίου Νικολάου. Από αυτή τη δεξαμενή υδρευόταν η κατοικία του Προβλεπτή του φρουρίου της Σπιναλόγκας.

Φωτογραφικό Υλικό

Η δεξαμενή Riva ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Η δεξαμενή Riva ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Οι δεξαμενές μπροστά από τον ναό του Αγίου Παντελεήμονα. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Οι δεξαμενές κοντά στην αίθουσα της φρουράς ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.