Το Νοσοκομείο του Λεπροκομείου. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Νοσοκομείο

Το νοσοκομείο του Λεπροκομείου λειτουργεί στο ερειπωμένο Οθωμανικό τζαμί, που είχε ανεγερθεί στη θέση του Καθολικού ναού της Αγίας Βαρβάρας. Τη δεκαετία του 1930 το κτήριο επεκτείνεται, αποκτώντας νότια ένα χώρο υποδοχής και βόρεια βοηθητικούς χώρους (κουζίνα, αποθήκη, κλπ.). Η κεραμωτή στέγη του τζαμιού αφαιρείται και κατασκευάζεται μία πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι τέσσερις αίθουσες εκατέρωθεν του διαδρόμου στον αρχικό πυρήνα του τζαμιού λειτουργούν ως θάλαμοι νοσηλείας.

Στη δυτική του πρόσοψη του Νοσοκομείου είναι γραμμένη με ασβέστη η επιγραφή, που είναι διακριτή κυρίως τις βροχερές μέρες: Εδώ είναι ο Γολγοθάς του 20ου αιώνος.

Φωτογραφικό Υλικό

Το Νοσοκομείο από βορειοδυτικά. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Άποψη του Νοσοκομείου από νοτιοδυτικά. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Άποψη του Νοσοκομείου από βορειοδυτικά. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Στο εσωτερικό του Νοσοκομείου. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Το Νοσοκομείο από δυτικά. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.