Τα οθωμανικά καταστήματα πάνω στον κεντρικό δρόμο του οικισμού. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Εμπορικά καταστήματα

Στο νοτιότερο τμήμα του κεντρικού δρόμου υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από καταστήματα και καφενεία με μεγάλες «μαγαζόπορτες και τζαμωτά ανοίγματα στις προσόψεις τους. Όλα σχεδόν τα μαγαζιά διαθέτουν ένα ανώγειο δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος. Και στα καταστήματα γίνεται χρήση των ξυλόπηκτων κατασκευών, των τσατμάδων. Υπάρχει δηλαδή ένας ξύλινος σκελετός που γεμίζει με πέτρες ή και άλλα ελαφριά υλικά και στη συνέχεια καλύπτεται με επίχρισμα.

Στα αρχεία από το 1879 έως το 1904 στη νησίδα καταγράφονται 103 έμποροι, 12 μεταπράτες, 19 παντοπώλες, 6 κρεοπώλες, 15 καφεπώλες, 9 υποδηματοποιοί, 3 καπνοκόπτες-καπνοπώλες, τους οποίους πρέπει να φανταστούμε να εμψυχώνουν τα καταστήματα στον κεντρικό δρόμο, αλλά και τα καταστήματα που υπήρχαν στην προκυμαία και είναι σήμερα κατεδαφισμένα.

Σήμερα, τα εμπορικά οθωμανικά καταστήματα που έχουν αποκατασταθεί στα δυτικά του κεντρικού δρόμου λειτουργούν ως εκθεσιακοί χώροι, στους οποίους παρουσιάζονται όψεις της ιστορίας της νησίδας.

Φωτογραφικό Υλικό

Άποψη των oθωμανικών καταστημάτων. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Ο εκθεσιακός χώρος στο εσωτερικό ενός οθωμανικού καταστήματος. ©Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου