Τέρψη Κρεμαλή

13 Απριλίου, 2023

Η σύγχρονη περίοδος (1958 έως σήμερα)

1976: Η προστασία του μνημείου Το 1976 η Σπιναλόγκα κηρύσσεται από το Υπουργείο Πολιτισμού αρχαιολογικός χώρος, γεγονός που διαφύλαξε και προστάτεψε σε σημαντικό βαθμό τον ιδιαίτερο […]
13 Απριλίου, 2023

Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Λεπροκομείου (1944-1957)

1948: Η αντιλεπρική θεραπεία Η ανακάλυψη της θεραπείας για τη λέπρα γίνεται το 1941 με την εφαρμογή της ουσίας της προμίνης. Στη Σπιναλόγκα οι νέες φαρμακευτικές […]
13 Απριλίου, 2023

Η περίοδος 1913-1944

1913: Η ενσωμάτωση της Κρήτης στο Ελληνικό κράτος Το 1913 η Κρήτη ενσωματώνεται στο Ελληνικό κράτος. Στο Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας πλέον μεταφέρονται ασθενείς από όλο το […]
13 Απριλίου, 2023

Η ίδρυση του Λεπροκομείου της Σπιναλόγκας και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (1903-1913)

1903-1904: Η ίδρυση του Λεπροκομείου της Σπιναλόγκας Στις 30 Μαΐου του 1903 η Κρητική Πολιτεία ψηφίζει νόμο για την ίδρυση Λεπροκομείου στη Σπιναλόγκα και τον υποχρεωτικό […]
13 Απριλίου, 2023

Οθωμανική περίοδος (1715-1898)

1718: Οι απαρχές της Οθωμανικής κυριαρχίας Στις 21 Ιουλίου 1718 υπογράφεται η συνθήκη του Πασσάροβιτς, με την οποία λήγει επισήμως ο 7ος Ενετοτουρκικός πόλεμος (1714-1718). Η […]
13 Απριλίου, 2023

Ενετική περίοδος (1204-1715)

1204-1211: Συγκρούσεις Ενετών και Γενουατών Την περίοδο 1204-1211 οι Ενετοί και οι Γενουάτες συγκρούονται για την κυριαρχία της Κρήτης. Το 1206 στον Κόλπο της Ελούντας πραγματοποιείται […]
13 Απριλίου, 2023

Βυζαντινοί χρόνοι

330-827 μ.Χ.: Η Πρώτη Βυζαντινή περίοδος Η περιοχή της Ελούντας γνωρίζει άνθιση. Στον Πόρο και στον Όρμο της Κολοκύθας ανεγείρονται βασιλικές. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό λιμάνι […]
13 Απριλίου, 2023

Αρχαίοι ιστορικοί χρόνοι

Αρχαϊκοί χρόνοι – Ελληνιστικοί χρόνοι Από τον 7ο έως τον 5ο αιώνα π.Χ., τεκμηριώνεται η ύπαρξη σημαντικού ιερού στη περιοχή του Πόρου, ενώ από τον 5ο […]
12 Απριλίου, 2023

Προϊστορικοί χρόνοι

4η χιλιετία – 3η χιλιετία π.Χ. Οι πρώτες αρχαιολογικές ενδείξεις για την παρουσία οργανωμένης εγκατάστασης στην περιοχή της Ελούντας χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, δηλαδή […]