Ενετική περίοδος (1204-1715)

Βυζαντινοί χρόνοι
13 Απριλίου, 2023
Οθωμανική περίοδος (1715-1898)
13 Απριλίου, 2023