Η ίδρυση του Λεπροκομείου της Σπιναλόγκας και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (1903-1913)

Οθωμανική περίοδος (1715-1898)
13 Απριλίου, 2023
Η περίοδος 1913-1944
13 Απριλίου, 2023