Η περίοδος 1913-1944

Η ίδρυση του Λεπροκομείου της Σπιναλόγκας και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (1903-1913)
13 Απριλίου, 2023
Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Λεπροκομείου (1944-1957)
13 Απριλίου, 2023