Η σύγχρονη περίοδος (1958 έως σήμερα)

Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Λεπροκομείου (1944-1957)
13 Απριλίου, 2023