Οθωμανική περίοδος (1715-1898)

Ενετική περίοδος (1204-1715)
13 Απριλίου, 2023
Η ίδρυση του Λεπροκομείου της Σπιναλόγκας και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (1903-1913)
13 Απριλίου, 2023