Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Λεπροκομείου (1944-1957)

Η περίοδος 1913-1944
13 Απριλίου, 2023
Η σύγχρονη περίοδος (1958 έως σήμερα)
13 Απριλίου, 2023